Hellig, hellig, hellig

A♯       E♯ A♯  D♯       A♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
E♯   A♯   Gm  E♯/A   E♯/B♯ B♯7  E♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
A♯   Gm   E♯ A♯  D♯      A♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
A♯m A♯7/D  D♯ G B♯m E♯7  A♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
A♯       E♯ A♯  D♯      A♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
E♯   A♯  Gm E♯/A   E♯/B♯  B♯7  E♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
A♯  Gm   E♯ A♯ D♯      A♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
A♯m A♯7/D  D♯  G  B♯m   E♯7  A♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
A♯       E♯ A♯  D♯       A♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
E♯  A♯  Gm  E♯/A   E♯/B♯  B♯7  E♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
A♯   Gm   E♯ A♯ D♯      A♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
A♯m A♯7/D  D♯ G B♯m  E♯7 A♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!