Hellig, hellig, hellig

A♭       E♭ A♭  D♭       A♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
E♭   A♭   Fm  E♭/G   E♭/B♭ B♭7  E♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
A♭   Fm   E♭ A♭  D♭      A♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
A♭m A♭7/C  D♭ F B♭m E♭7  A♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
A♭       E♭ A♭  D♭      A♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
E♭   A♭  Fm E♭/G   E♭/B♭  B♭7  E♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
A♭  Fm   E♭ A♭ D♭      A♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
A♭m A♭7/C  D♭  F  B♭m   E♭7  A♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
A♭       E♭ A♭  D♭       A♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
E♭  A♭  Fm  E♭/G   E♭/B♭  B♭7  E♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
A♭   Fm   E♭ A♭ D♭      A♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
A♭m A♭7/C  D♭ F B♭m  E♭7 A♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!