Hellig, hellig, hellig

A        E  A  D        A
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
E   A    F♯m E/G♯  E/B B7   E
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
A    F♯m   E  A  D       A
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Am A7/C♯ D  F♯ Bm  E7  A
du, Herre, som i evig-heten bor!
A        E  A  D      A
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
E   A   F♯m E/G♯  E/B   B7  E
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
A   F♯m  E A  D      A
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Am A7/C♯ D  F♯ Bm    E7   A
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
A        E  A  D       A
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
E   A  F♯m E/G♯  E/B   B7   E
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
A   F♯m  E  A  D      A
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Am A7/C♯ D F♯ Bm  E7  A
du er a - le-ne Gud i evig-het!