Jesus, det eneste

G♯     D♯7 E♯7 A♯m D♯7   G♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
C♯     G♯ E♯7  A♯m A♯   D♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
G♯    D♯     A♯m   B♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
G♯/B♯   C♯   G♯/D♯ D♯7  G♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
G♯    D♯7  E♯7 A♯m D♯7  G♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
C♯      G♯ E♯7  A♯m A♯  D♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
G♯    D♯      A♯m    B♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
G♯/B♯      C♯    G♯/D♯ D♯7   G♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
G♯    D♯7 E♯7 A♯m D♯7  G♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
C♯     G♯  E♯7   A♯m A♯   D♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
G♯    D♯    A♯m    B♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
G♯/B♯   C♯     G♯/D♯ D♯7  G♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
G♯    D♯7 E♯7 A♯m D♯7   G♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
C♯     G♯ E♯7  A♯m A♯  D♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
G♯      D♯    A♯m   B♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
G♯/B♯    C♯     G♯/D♯ D♯7  G♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!