Jesus, det eneste

G♭     D♭7 E♭7 A♭m D♭7   G♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
C♭     G♭ E♭7  A♭m A♭   D♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
G♭    D♭     A♭m   B♭
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
G♭/B♭   C♭   G♭/D♭ D♭7  G♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
G♭    D♭7  E♭7 A♭m D♭7  G♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
C♭      G♭ E♭7  A♭m A♭  D♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
G♭    D♭      A♭m    B♭
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
G♭/B♭      C♭    G♭/D♭ D♭7   G♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
G♭    D♭7 E♭7 A♭m D♭7  G♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
C♭     G♭  E♭7   A♭m A♭   D♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
G♭    D♭    A♭m    B♭
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
G♭/B♭   C♭     G♭/D♭ D♭7  G♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
G♭    D♭7 E♭7 A♭m D♭7   G♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
C♭     G♭ E♭7  A♭m A♭  D♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
G♭      D♭    A♭m   B♭
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
G♭/B♭    C♭     G♭/D♭ D♭7  G♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!