Jesus, det eneste

G     D7  E7 Am D7   G
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
C      G  E7  Am A   D
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
G    D     Am    B 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
G/B   C    G/D D7   G
fylde av nåde og sann-het og makt!
G     D7  E7  Am  D7   G
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
C      G  E7  Am A  D
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
G     D      Am    B 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
G/B      C     G/D  D7    G
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
G     D7  E7  Am D7   G
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
C     G  E7   Am A    D
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
G    D     Am    B 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
G/B    C     G/D D7   G
etter din vilje mens her jeg er gjest!
G     D7  E7 Am D7   G
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
C      G E7  Am A  D
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
G       D    Am   B 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
G/B    C     G/D  D7   G
Ta meg til sist i din her - lighet inn!