Jesus, det eneste

F♯     C♯7 D♯7 G♯m C♯7   F♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
B      F♯ D♯7  G♯m G♯   C♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
F♯    C♯     G♯m   A♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
F♯/A♯   B    F♯/C♯ C♯7  F♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
F♯    C♯7  D♯7 G♯m C♯7  F♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
B      F♯ D♯7  G♯m G♯  C♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
F♯    C♯      G♯m    A♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
F♯/A♯      B     F♯/C♯ C♯7   F♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
F♯    C♯7 D♯7 G♯m C♯7  F♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
B     F♯  D♯7   G♯m G♯   C♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
F♯    C♯    G♯m    A♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
F♯/A♯   B     F♯/C♯ C♯7  F♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
F♯    C♯7 D♯7 G♯m C♯7   F♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
B      F♯ D♯7  G♯m G♯  C♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
F♯      C♯    G♯m   A♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
F♯/A♯    B     F♯/C♯ C♯7  F♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!