Jesus, det eneste

F♭     C♭7 D♭7 G♭m C♭7   F♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
A      F♭ D♭7  G♭m G♭   C♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
F♭    C♭     G♭m   A♭
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
F♭/A♭   A    F♭/C♭ C♭7  F♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
F♭    C♭7  D♭7 G♭m C♭7  F♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
A      F♭ D♭7  G♭m G♭  C♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
F♭    C♭      G♭m    A♭
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
F♭/A♭      A     F♭/C♭ C♭7   F♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
F♭    C♭7 D♭7 G♭m C♭7  F♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
A     F♭  D♭7   G♭m G♭   C♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
F♭    C♭    G♭m    A♭
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
F♭/A♭   A     F♭/C♭ C♭7  F♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
F♭    C♭7 D♭7 G♭m C♭7   F♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
A      F♭ D♭7  G♭m G♭  C♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
F♭      C♭    G♭m   A♭
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
F♭/A♭    A     F♭/C♭ C♭7  F♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!