Jesus, det eneste

F     C7  D7 Gm C7   F
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
B♭     F  D7  Gm G   C
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
F    C     Gm    A 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
F/A   B♭   F/C C7   F
fylde av nåde og sann-het og makt!
F     C7  D7  Gm  C7   F
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
B♭      F  D7  Gm G  C
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
F     C      Gm    A 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
F/A      B♭    F/C  C7    F
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
F     C7  D7  Gm C7   F
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
B♭     F  D7   Gm G    C
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
F    C     Gm    A 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
F/A    B♭     F/C C7   F
etter din vilje mens her jeg er gjest!
F     C7  D7 Gm C7   F
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
B♭     F D7  Gm G  C
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
F       C    Gm   A 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
F/A    B♭     F/C  C7   F
Ta meg til sist i din her - lighet inn!