Jesus, det eneste

E♯     B♯7 D7 Gm B♯7   E♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
A♯     E♯ D7  Gm G   B♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
E♯    B♯     Gm    A 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
E♯/A   A♯   E♯/B♯ B♯7  E♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
E♯    B♯7  D7  Gm  B♯7  E♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
A♯      E♯ D7  Gm G  B♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
E♯    B♯      Gm    A 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
E♯/A      A♯    E♯/B♯ B♯7   E♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
E♯    B♯7 D7  Gm B♯7  E♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
A♯     E♯  D7   Gm G    B♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
E♯    B♯    Gm    A 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
E♯/A    A♯     E♯/B♯ B♯7  E♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
E♯    B♯7 D7 Gm B♯7   E♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
A♯     E♯ D7  Gm G  B♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
E♯      B♯    Gm   A 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
E♯/A    A♯     E♯/B♯ B♯7  E♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded