Jesus, det eneste

E♭     B♭7 C7 Fm B♭7   E♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
A♭     E♭ C7  Fm F   B♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
E♭    B♭     Fm    G 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
E♭/G   A♭   E♭/B♭ B♭7  E♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
E♭    B♭7  C7  Fm  B♭7  E♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
A♭      E♭ C7  Fm F  B♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
E♭    B♭      Fm    G 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
E♭/G      A♭    E♭/B♭ B♭7   E♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
E♭    B♭7 C7  Fm B♭7  E♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
A♭     E♭  C7   Fm F    B♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
E♭    B♭    Fm    G 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
E♭/G    A♭     E♭/B♭ B♭7  E♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
E♭    B♭7 C7 Fm B♭7   E♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
A♭     E♭ C7  Fm F  B♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
E♭      B♭    Fm   G 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
E♭/G    A♭     E♭/B♭ B♭7  E♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!