Jesus, det eneste

E     B7  C♯7 F♯m B7   E
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
A      E  C♯7  F♯m F♯   B
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
E    B     F♯m   G♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
E/G♯   A    E/B B7   E
fylde av nåde og sann-het og makt!
E     B7  C♯7 F♯m B7   E
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
A      E  C♯7  F♯m F♯  B
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
E     B      F♯m    G♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
E/G♯      A     E/B  B7    E
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
E     B7  C♯7 F♯m B7   E
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
A     E  C♯7   F♯m F♯   B
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
E    B     F♯m    G♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
E/G♯   A     E/B B7   E
etter din vilje mens her jeg er gjest!
E     B7  C♯7 F♯m B7   E
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
A      E C♯7  F♯m F♯  B
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
E       B    F♯m   G♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
E/G♯    A     E/B  B7   E
Ta meg til sist i din her - lighet inn!