Jesus, det eneste

D♯     A♯7 C7 E♯m A♯7   D♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
G♯     D♯ C7  E♯m E♯   A♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
D♯    A♯     E♯m   G 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
D♯/G   G♯   D♯/A♯ A♯7  D♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
D♯    A♯7  C7  E♯m A♯7  D♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
G♯      D♯ C7  E♯m E♯  A♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
D♯    A♯      E♯m    G 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
D♯/G      G♯    D♯/A♯ A♯7   D♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
D♯    A♯7 C7  E♯m A♯7  D♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
G♯     D♯  C7   E♯m E♯   A♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
D♯    A♯    E♯m    G 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
D♯/G    G♯     D♯/A♯ A♯7  D♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
D♯    A♯7 C7 E♯m A♯7   D♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
G♯     D♯ C7  E♯m E♯  A♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
D♯      A♯    E♯m   G 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
D♯/G    G♯     D♯/A♯ A♯7  D♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!