Jesus, det eneste

D♭     A♭7 B♭7 E♭m A♭7   D♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
G♭     D♭ B♭7  E♭m E♭   A♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
D♭    A♭     E♭m   F 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
D♭/F   G♭   D♭/A♭ A♭7  D♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
D♭    A♭7  B♭7 E♭m A♭7  D♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
G♭      D♭ B♭7  E♭m E♭  A♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
D♭    A♭      E♭m    F 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
D♭/F      G♭    D♭/A♭ A♭7   D♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
D♭    A♭7 B♭7 E♭m A♭7  D♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
G♭     D♭  B♭7   E♭m E♭   A♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
D♭    A♭    E♭m    F 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
D♭/F    G♭     D♭/A♭ A♭7  D♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
D♭    A♭7 B♭7 E♭m A♭7   D♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
G♭     D♭ B♭7  E♭m E♭  A♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
D♭      A♭    E♭m   F 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
D♭/F    G♭     D♭/A♭ A♭7  D♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded