Jesus, det eneste

D     A7  B7 Em A7   D
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
G      D  B7  Em E   A
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
D    A     Em    F♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
D/F♯   G    D/A A7   D
fylde av nåde og sann-het og makt!
D     A7  B7  Em  A7   D
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
G      D  B7  Em E  A
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
D     A      Em    F♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
D/F♯      G     D/A  A7    D
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
D     A7  B7  Em A7   D
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
G     D  B7   Em E    A
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
D    A     Em    F♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
D/F♯   G     D/A A7   D
etter din vilje mens her jeg er gjest!
D     A7  B7 Em A7   D
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
G      D B7  Em E  A
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
D       A    Em   F♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
D/F♯    G     D/A  A7   D
Ta meg til sist i din her - lighet inn!