Jesus, det eneste

C♯     G♯7 A♯7 D♯m G♯7   C♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
F♯     C♯ A♯7  D♯m D♯   G♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
C♯    G♯     D♯m   E♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
C♯/E♯   F♯   C♯/G♯ G♯7  C♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
C♯    G♯7  A♯7 D♯m G♯7  C♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
F♯      C♯ A♯7  D♯m D♯  G♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
C♯    G♯      D♯m    E♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
C♯/E♯      F♯    C♯/G♯ G♯7   C♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
C♯    G♯7 A♯7 D♯m G♯7  C♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
F♯     C♯  A♯7   D♯m D♯   G♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
C♯    G♯    D♯m    E♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
C♯/E♯   F♯     C♯/G♯ G♯7  C♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
C♯    G♯7 A♯7 D♯m G♯7   C♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
F♯     C♯ A♯7  D♯m D♯  G♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
C♯      G♯    D♯m   E♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
C♯/E♯    F♯     C♯/G♯ G♯7  C♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!