Jesus, det eneste

C♭     G♭7 A♭7 D♭m G♭7   C♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
F♭     C♭ A♭7  D♭m D♭   G♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
C♭    G♭     D♭m   E♭
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
C♭/E♭   F♭   C♭/G♭ G♭7  C♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
C♭    G♭7  A♭7 D♭m G♭7  C♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
F♭      C♭ A♭7  D♭m D♭  G♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
C♭    G♭      D♭m    E♭
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
C♭/E♭      F♭    C♭/G♭ G♭7   C♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
C♭    G♭7 A♭7 D♭m G♭7  C♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
F♭     C♭  A♭7   D♭m D♭   G♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
C♭    G♭    D♭m    E♭
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
C♭/E♭   F♭     C♭/G♭ G♭7  C♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
C♭    G♭7 A♭7 D♭m G♭7   C♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
F♭     C♭ A♭7  D♭m D♭  G♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
C♭      G♭    D♭m   E♭
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
C♭/E♭    F♭     C♭/G♭ G♭7  C♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!