Jesus, det eneste

C     G7  A7 Dm G7   C
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
F      C  A7  Dm D   G
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
C    G     Dm    E 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
C/E   F    C/G G7   C
fylde av nåde og sann-het og makt!
C     G7  A7  Dm  G7   C
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
F      C  A7  Dm D  G
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
C     G      Dm    E 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
C/E      F     C/G  G7    C
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
C     G7  A7  Dm G7   C
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
F     C  A7   Dm D    G
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
C    G     Dm    E 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
C/E    F     C/G G7   C
etter din vilje mens her jeg er gjest!
C     G7  A7 Dm G7   C
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
F      C A7  Dm D  G
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
C       G    Dm   E 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
C/E    F     C/G  G7   C
Ta meg til sist i din her - lighet inn!