Jesus, det eneste

B♯     G7  A7 Dm G7   B♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
E♯     B♯ A7  Dm D   G
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
B♯    G     Dm    E 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
B♯/E   E♯   B♯/G G7   B♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
B♯    G7  A7  Dm  G7   B♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
E♯      B♯ A7  Dm D  G
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
B♯    G      Dm    E 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
B♯/E      E♯    B♯/G  G7    B♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
B♯    G7  A7  Dm G7   B♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
E♯     B♯  A7   Dm D    G
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
B♯    G     Dm    E 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
B♯/E    E♯     B♯/G G7   B♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
B♯    G7  A7 Dm G7   B♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
E♯     B♯ A7  Dm D  G
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
B♯      G    Dm   E 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
B♯/E    E♯     B♯/G  G7   B♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!