Jesus, det eneste

B♭     F7  G7 Cm F7   B♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
E♭     B♭ G7  Cm C   F
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
B♭    F     Cm    D 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
B♭/D   E♭   B♭/F F7   B♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
B♭    F7  G7  Cm  F7   B♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
E♭      B♭ G7  Cm C  F
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
B♭    F      Cm    D 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
B♭/D      E♭    B♭/F  F7    B♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
B♭    F7  G7  Cm F7   B♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
E♭     B♭  G7   Cm C    F
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
B♭    F     Cm    D 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
B♭/D    E♭     B♭/F F7   B♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
B♭    F7  G7 Cm F7   B♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
E♭     B♭ G7  Cm C  F
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
B♭      F    Cm   D 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
B♭/D    E♭     B♭/F  F7   B♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!