Jesus, det eneste

B     F♯7 G♯7 C♯m F♯7   B
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
E      B  G♯7  C♯m C♯   F♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
B    F♯     C♯m   D♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
B/D♯   E    B/F♯ F♯7  B
fylde av nåde og sann-het og makt!
B     F♯7  G♯7 C♯m F♯7  B
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
E      B  G♯7  C♯m C♯  F♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
B     F♯      C♯m    D♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
B/D♯      E     B/F♯ F♯7   B
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
B     F♯7 G♯7 C♯m F♯7  B
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
E     B  G♯7   C♯m C♯   F♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
B    F♯    C♯m    D♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
B/D♯   E     B/F♯ F♯7  B
etter din vilje mens her jeg er gjest!
B     F♯7 G♯7 C♯m F♯7   B
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
E      B G♯7  C♯m C♯  F♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
B       F♯    C♯m   D♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
B/D♯    E     B/F♯ F♯7  B
Ta meg til sist i din her - lighet inn!