Jesus, det eneste

A♯     E♯7 G7 B♯m E♯7   A♯
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
D♯     A♯ G7  B♯m B♯   E♯
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
A♯    E♯     B♯m   D 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
A♯/D   D♯   A♯/E♯ E♯7  A♯
fylde av nåde og sann-het og makt!
A♯    E♯7  G7  B♯m E♯7  A♯
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
D♯      A♯ G7  B♯m B♯  E♯
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
A♯    E♯      B♯m    D 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
A♯/D      D♯    A♯/E♯ E♯7   A♯
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
A♯    E♯7 G7  B♯m E♯7  A♯
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
D♯     A♯  G7   B♯m B♯   E♯
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
A♯    E♯    B♯m    D 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
A♯/D    D♯     A♯/E♯ E♯7  A♯
etter din vilje mens her jeg er gjest!
A♯    E♯7 G7 B♯m E♯7   A♯
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
D♯     A♯ G7  B♯m B♯  E♯
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
A♯      E♯    B♯m   D 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
A♯/D    D♯     A♯/E♯ E♯7  A♯
Ta meg til sist i din her - lighet inn!