Jesus, det eneste

A♭     E♭7 F7 B♭m E♭7   A♭
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
D♭     A♭ F7  B♭m B♭   E♭
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
A♭    E♭     B♭m   C 
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
A♭/C   D♭   A♭/E♭ E♭7  A♭
fylde av nåde og sann-het og makt!
A♭    E♭7  F7  B♭m E♭7  A♭
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
D♭      A♭ F7  B♭m B♭  E♭
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
A♭    E♭      B♭m    C 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
A♭/C      D♭    A♭/E♭ E♭7   A♭
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
A♭    E♭7 F7  B♭m E♭7  A♭
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
D♭     A♭  F7   B♭m B♭   E♭
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
A♭    E♭    B♭m    C 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
A♭/C    D♭     A♭/E♭ E♭7  A♭
etter din vilje mens her jeg er gjest!
A♭    E♭7 F7 B♭m E♭7   A♭
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
D♭     A♭ F7  B♭m B♭  E♭
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
A♭      E♭    B♭m   C 
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
A♭/C    D♭     A♭/E♭ E♭7  A♭
Ta meg til sist i din her - lighet inn!