Jesus, det eneste

A     E7  F♯7 Bm E7   A
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
D      A  F♯7  Bm B   E
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
A    E     Bm    C♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
A/C♯   D    A/E E7   A
fylde av nåde og sann-het og makt!
A     E7  F♯7 Bm  E7   A
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
D      A  F♯7  Bm B  E
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
A     E      Bm    C♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
A/C♯      D     A/E  E7    A
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
A     E7  F♯7 Bm E7   A
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
D     A  F♯7   Bm B    E
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
A    E     Bm    C♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
A/C♯   D     A/E E7   A
etter din vilje mens her jeg er gjest!
A     E7  F♯7 Bm E7   A
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
D      A F♯7  Bm B  E
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
A       E    Bm   C♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
A/C♯    D     A/E  E7   A
Ta meg til sist i din her - lighet inn!