Jesus, det eneste

A          E7   F♯7 Bm  E7      A
Jesus, det enes-te, hel-ligste, reneste
D           A   F♯7   Bm  B      E
navn som på men-neske-lep-per er lagt!
A        E          Bm       C♯
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
A/C♯     D       A/E  E7     A
fylde av nåde og sann-het og makt!
A         E7    F♯7  Bm   E7     A
Motganger møter meg, al - dri du støter meg
D            A   F♯7   Bm  B    E
bort fra din hel-lige, mek-tige favn.
A         E            Bm        C♯
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
A/C♯           D         A/E   E7       A
trygt ved ditt hjerte og nev - ner mitt navn.
A         E7   F♯7  Bm  E7     A
Herre, du høre meg, Her-re, du føre meg
D          A    F♯7     Bm  B       E
hvordan og hvor-hen det tje-ner meg best!
A        E         Bm        C♯
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg
A/C♯      D          A/E  E7     A
etter din vilje mens her  jeg er gjest!
A         E7   F♯7 Bm  E7      A
Du er den enes-te, hel-ligste, reneste,
D           A  F♯7   Bm  B    E
gi meg ditt re-ne og hel-lige sinn!
A             E        Bm      C♯
Frels meg fra snarene, fri meg farene.
A/C♯       D          A/E   E7     A
Ta meg til sist i din her - lighet inn!