Fall til ro

     G♯m          D♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     C♯m  D♯      G♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     G♯m        C♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    G♯m/D♯ D♯7   G♯m  G♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    C♯m       G♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    C♭       G♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    C♯m       G♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  C♭       D♯sus4 D♯7
som gir meg dette bud.
     G♯m          D♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     C♯m  D♯      G♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     G♯m        C♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    G♯m/D♯ D♯7   G♯m  G♯
Jeg vil gi deg av min fred.
C♯m         G♭7
Søk du først mitt rike,
  C♭       G♯m
og sett din lit til meg,
    C♯m      G♭7
så skal Ånden ifra himmelen
C♭       D♯sus4 D♯7
falle over deg.
     G♯m          D♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     C♯m  D♯      G♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     G♯m        C♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    G♯m/D♯ D♯7   G♯m  G♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    C♯m       G♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    C♭      G♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   C♯m       G♭7
Du må legge verden bak deg,
      C♭          D♯sus4 D♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     G♯m          D♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     C♯m  D♯      G♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     G♯m        C♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    G♯m/D♯ D♯7   G♯m
Jeg vil gi deg av min fred.