Fall til ro

     F♯m          C♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Bm   C♯      F♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♯m        Bm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♯m/C♯ C♯7   F♯m  F♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    Bm       F♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    A       F♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    Bm        F♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  A        C♯sus4 C♯7
som gir meg dette bud.
     F♯m          C♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Bm   C♯      F♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♯m        Bm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♯m/C♯ C♯7   F♯m  F♯
Jeg vil gi deg av min fred.
Bm         F♭7
Søk du først mitt rike,
  A       F♯m
og sett din lit til meg,
    Bm      F♭7
så skal Ånden ifra himmelen
A        C♯sus4 C♯7
falle over deg.
     F♯m          C♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Bm   C♯      F♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♯m        Bm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♯m/C♯ C♯7   F♯m  F♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    Bm        F♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    A       F♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   Bm        F♭7
Du må legge verden bak deg,
      A          C♯sus4 C♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     F♯m          C♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Bm   C♯      F♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♯m        Bm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♯m/C♯ C♯7   F♯m
Jeg vil gi deg av min fred.