Fall til ro

     F♭m          C♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Am   C♭      F♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♭m        Am
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♭m/C♭ C♭7   F♭m  F♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    Am       D7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    G       F♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    Am        D7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  G        C♭sus4 C♭7
som gir meg dette bud.
     F♭m          C♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Am   C♭      F♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♭m        Am
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♭m/C♭ C♭7   F♭m  F♭
Jeg vil gi deg av min fred.
Am         D7
Søk du først mitt rike,
  G       F♭m
og sett din lit til meg,
    Am      D7
så skal Ånden ifra himmelen
G        C♭sus4 C♭7
falle over deg.
     F♭m          C♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Am   C♭      F♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♭m        Am
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♭m/C♭ C♭7   F♭m  F♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    Am        D7
Jeg vil kalle deg til glede,
    G       F♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   Am        D7
Du må legge verden bak deg,
      G          C♭sus4 C♭7
men du skal styrkes i mitt navn.
     F♭m          C♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Am   C♭      F♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     F♭m        Am
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    F♭m/C♭ C♭7   F♭m
Jeg vil gi deg av min fred.