Fall til ro

     Fm          C
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     B♭m  C       Fm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Fm         B♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Fm/C  C7   Fm  F
Jeg vil gi deg av min fred.
    B♭m       E♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    A♭       Fm
jeg vil takke Israels Gud.
    B♭m       E♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  A♭       Csus4 C7
som gir meg dette bud.
     Fm          C
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     B♭m  C       Fm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Fm         B♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Fm/C  C7   Fm  F
Jeg vil gi deg av min fred.
B♭m         E♭7
Søk du først mitt rike,
  A♭       Fm
og sett din lit til meg,
    B♭m      E♭7
så skal Ånden ifra himmelen
A♭       Csus4 C7
falle over deg.
     Fm          C
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     B♭m  C       Fm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Fm         B♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Fm/C  C7   Fm  F
Jeg vil gi deg av min fred.
    B♭m       E♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    A♭      Fm
jeg vil kalle deg til savn.
   B♭m       E♭7
Du må legge verden bak deg,
      A♭          Csus4 C7
men du skal styrkes i mitt navn.
     Fm          C
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     B♭m  C       Fm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Fm         B♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Fm/C  C7   Fm
Jeg vil gi deg av min fred.