Fall til ro

     E♯m          B♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♯m  B♯      E♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♯m        A♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♯m/B♯ B♯7   E♯m  E♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    A♯m       E♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    A♭       E♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    A♯m       E♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  A♭       B♯sus4 B♯7
som gir meg dette bud.
     E♯m          B♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♯m  B♯      E♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♯m        A♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♯m/B♯ B♯7   E♯m  E♯
Jeg vil gi deg av min fred.
A♯m         E♭7
Søk du først mitt rike,
  A♭       E♯m
og sett din lit til meg,
    A♯m      E♭7
så skal Ånden ifra himmelen
A♭       B♯sus4 B♯7
falle over deg.
     E♯m          B♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♯m  B♯      E♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♯m        A♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♯m/B♯ B♯7   E♯m  E♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    A♯m       E♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    A♭      E♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   A♯m       E♭7
Du må legge verden bak deg,
      A♭          B♯sus4 B♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     E♯m          B♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♯m  B♯      E♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♯m        A♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♯m/B♯ B♯7   E♯m
Jeg vil gi deg av min fred.