Fall til ro

     E♭m          B♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♭m  B♭      E♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♭m        A♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♭m/B♭ B♭7   E♭m  E♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    A♭m       D♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    G♭       E♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    A♭m       D♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  G♭       B♭sus4 B♭7
som gir meg dette bud.
     E♭m          B♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♭m  B♭      E♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♭m        A♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♭m/B♭ B♭7   E♭m  E♭
Jeg vil gi deg av min fred.
A♭m         D♭7
Søk du først mitt rike,
  G♭       E♭m
og sett din lit til meg,
    A♭m      D♭7
så skal Ånden ifra himmelen
G♭       B♭sus4 B♭7
falle over deg.
     E♭m          B♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♭m  B♭      E♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♭m        A♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♭m/B♭ B♭7   E♭m  E♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    A♭m       D♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    G♭      E♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   A♭m       D♭7
Du må legge verden bak deg,
      G♭          B♭sus4 B♭7
men du skal styrkes i mitt navn.
     E♭m          B♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     A♭m  B♭      E♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     E♭m        A♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    E♭m/B♭ B♭7   E♭m
Jeg vil gi deg av min fred.