Fall til ro

     D♯m          A♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♯m  A♯      D♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♯m        G♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♯m/A♯ A♯7   D♯m  D♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    G♯m       D♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    G♭       D♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    G♯m       D♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  G♭       A♯sus4 A♯7
som gir meg dette bud.
     D♯m          A♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♯m  A♯      D♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♯m        G♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♯m/A♯ A♯7   D♯m  D♯
Jeg vil gi deg av min fred.
G♯m         D♭7
Søk du først mitt rike,
  G♭       D♯m
og sett din lit til meg,
    G♯m      D♭7
så skal Ånden ifra himmelen
G♭       A♯sus4 A♯7
falle over deg.
     D♯m          A♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♯m  A♯      D♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♯m        G♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♯m/A♯ A♯7   D♯m  D♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    G♯m       D♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    G♭      D♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   G♯m       D♭7
Du må legge verden bak deg,
      G♭          A♯sus4 A♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     D♯m          A♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♯m  A♯      D♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♯m        G♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♯m/A♯ A♯7   D♯m
Jeg vil gi deg av min fred.