Fall til ro

     D♭m          A♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♭m  A♭      D♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♭m        G♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♭m/A♭ A♭7   D♭m  D♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    G♭m       C♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    F♭       D♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    G♭m       C♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  F♭       A♭sus4 A♭7
som gir meg dette bud.
     D♭m          A♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♭m  A♭      D♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♭m        G♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♭m/A♭ A♭7   D♭m  D♭
Jeg vil gi deg av min fred.
G♭m         C♭7
Søk du først mitt rike,
  F♭       D♭m
og sett din lit til meg,
    G♭m      C♭7
så skal Ånden ifra himmelen
F♭       A♭sus4 A♭7
falle over deg.
     D♭m          A♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♭m  A♭      D♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♭m        G♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♭m/A♭ A♭7   D♭m  D♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    G♭m       C♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    F♭      D♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   G♭m       C♭7
Du må legge verden bak deg,
      F♭          A♭sus4 A♭7
men du skal styrkes i mitt navn.
     D♭m          A♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     G♭m  A♭      D♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     D♭m        G♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    D♭m/A♭ A♭7   D♭m
Jeg vil gi deg av min fred.