Fall til ro

     C♯m          G♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♯m  G♯      C♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♯m        F♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♯m/G♯ G♯7   C♯m  C♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    F♯m       C♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    F♭       C♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    F♯m       C♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  F♭       G♯sus4 G♯7
som gir meg dette bud.
     C♯m          G♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♯m  G♯      C♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♯m        F♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♯m/G♯ G♯7   C♯m  C♯
Jeg vil gi deg av min fred.
F♯m         C♭7
Søk du først mitt rike,
  F♭       C♯m
og sett din lit til meg,
    F♯m      C♭7
så skal Ånden ifra himmelen
F♭       G♯sus4 G♯7
falle over deg.
     C♯m          G♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♯m  G♯      C♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♯m        F♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♯m/G♯ G♯7   C♯m  C♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    F♯m       C♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    F♭      C♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   F♯m       C♭7
Du må legge verden bak deg,
      F♭          G♯sus4 G♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     C♯m          G♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♯m  G♯      C♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♯m        F♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♯m/G♯ G♯7   C♯m
Jeg vil gi deg av min fred.