Fall til ro

     C♭m          G♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♭m  G♭      C♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♭m        F♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♭m/G♭ G♭7   C♭m  C♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    F♭m       A7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    D       C♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    F♭m       A7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  D        G♭sus4 G♭7
som gir meg dette bud.
     C♭m          G♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♭m  G♭      C♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♭m        F♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♭m/G♭ G♭7   C♭m  C♭
Jeg vil gi deg av min fred.
F♭m         A7
Søk du først mitt rike,
  D       C♭m
og sett din lit til meg,
    F♭m      A7
så skal Ånden ifra himmelen
D        G♭sus4 G♭7
falle over deg.
     C♭m          G♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♭m  G♭      C♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♭m        F♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♭m/G♭ G♭7   C♭m  C♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    F♭m       A7
Jeg vil kalle deg til glede,
    D       C♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   F♭m       A7
Du må legge verden bak deg,
      D          G♭sus4 G♭7
men du skal styrkes i mitt navn.
     C♭m          G♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     F♭m  G♭      C♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     C♭m        F♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    C♭m/G♭ G♭7   C♭m
Jeg vil gi deg av min fred.