Fall til ro

     Cm          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Fm   G       Cm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Cm         Fm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Cm/G  G7   Cm  C
Jeg vil gi deg av min fred.
    Fm       B♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    E♭       Cm
jeg vil takke Israels Gud.
    Fm        B♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  E♭       Gsus4 G7
som gir meg dette bud.
     Cm          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Fm   G       Cm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Cm         Fm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Cm/G  G7   Cm  C
Jeg vil gi deg av min fred.
Fm         B♭7
Søk du først mitt rike,
  E♭       Cm
og sett din lit til meg,
    Fm      B♭7
så skal Ånden ifra himmelen
E♭       Gsus4 G7
falle over deg.
     Cm          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Fm   G       Cm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Cm         Fm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Cm/G  G7   Cm  C
Jeg vil gi deg av min fred.
    Fm        B♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    E♭      Cm
jeg vil kalle deg til savn.
   Fm        B♭7
Du må legge verden bak deg,
      E♭          Gsus4 G7
men du skal styrkes i mitt navn.
     Cm          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     Fm   G       Cm
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     Cm         Fm
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    Cm/G  G7   Cm
Jeg vil gi deg av min fred.