Fall til ro

     B♯m          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♯m  G       B♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♯m        E♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♯m/G  G7   B♯m  B♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    E♯m       B♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    E♭       B♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    E♯m       B♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  E♭       Gsus4 G7
som gir meg dette bud.
     B♯m          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♯m  G       B♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♯m        E♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♯m/G  G7   B♯m  B♯
Jeg vil gi deg av min fred.
E♯m         B♭7
Søk du først mitt rike,
  E♭       B♯m
og sett din lit til meg,
    E♯m      B♭7
så skal Ånden ifra himmelen
E♭       Gsus4 G7
falle over deg.
     B♯m          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♯m  G       B♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♯m        E♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♯m/G  G7   B♯m  B♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    E♯m       B♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    E♭      B♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   E♯m       B♭7
Du må legge verden bak deg,
      E♭          Gsus4 G7
men du skal styrkes i mitt navn.
     B♯m          G
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♯m  G       B♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♯m        E♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♯m/G  G7   B♯m
Jeg vil gi deg av min fred.