Fall til ro

     B♭m          F
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♭m  F       B♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♭m        E♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♭m/F  F7   B♭m  B♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    E♭m       A♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    D♭       B♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    E♭m       A♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  D♭       Fsus4 F7
som gir meg dette bud.
     B♭m          F
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♭m  F       B♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♭m        E♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♭m/F  F7   B♭m  B♭
Jeg vil gi deg av min fred.
E♭m         A♭7
Søk du først mitt rike,
  D♭       B♭m
og sett din lit til meg,
    E♭m      A♭7
så skal Ånden ifra himmelen
D♭       Fsus4 F7
falle over deg.
     B♭m          F
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♭m  F       B♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♭m        E♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♭m/F  F7   B♭m  B♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    E♭m       A♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    D♭      B♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   E♭m       A♭7
Du må legge verden bak deg,
      D♭          Fsus4 F7
men du skal styrkes i mitt navn.
     B♭m          F
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     E♭m  F       B♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     B♭m        E♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    B♭m/F  F7   B♭m
Jeg vil gi deg av min fred.