Fall til ro

     A♯m          E♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♯m  E♯      A♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♯m        D♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♯m/E♯ E♯7   A♯m  A♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    D♯m       A♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    D♭       A♯m
jeg vil takke Israels Gud.
    D♯m       A♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  D♭       E♯sus4 E♯7
som gir meg dette bud.
     A♯m          E♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♯m  E♯      A♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♯m        D♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♯m/E♯ E♯7   A♯m  A♯
Jeg vil gi deg av min fred.
D♯m         A♭7
Søk du først mitt rike,
  D♭       A♯m
og sett din lit til meg,
    D♯m      A♭7
så skal Ånden ifra himmelen
D♭       E♯sus4 E♯7
falle over deg.
     A♯m          E♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♯m  E♯      A♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♯m        D♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♯m/E♯ E♯7   A♯m  A♯
Jeg vil gi deg av min fred.
    D♯m       A♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    D♭      A♯m
jeg vil kalle deg til savn.
   D♯m       A♭7
Du må legge verden bak deg,
      D♭          E♯sus4 E♯7
men du skal styrkes i mitt navn.
     A♯m          E♯
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♯m  E♯      A♯m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♯m        D♯m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♯m/E♯ E♯7   A♯m
Jeg vil gi deg av min fred.