Fall til ro

     A♭m          E♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♭m  E♭      A♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♭m        D♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♭m/E♭ E♭7   A♭m  A♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    D♭m       G♭7
Jeg vil prise Jesus Kristus,
    C♭       A♭m
jeg vil takke Israels Gud.
    D♭m       G♭7
Jeg vil lovsynge min frelser,
  C♭       E♭sus4 E♭7
som gir meg dette bud.
     A♭m          E♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♭m  E♭      A♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♭m        D♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♭m/E♭ E♭7   A♭m  A♭
Jeg vil gi deg av min fred.
D♭m         G♭7
Søk du først mitt rike,
  C♭       A♭m
og sett din lit til meg,
    D♭m      G♭7
så skal Ånden ifra himmelen
C♭       E♭sus4 E♭7
falle over deg.
     A♭m          E♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♭m  E♭      A♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♭m        D♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♭m/E♭ E♭7   A♭m  A♭
Jeg vil gi deg av min fred.
    D♭m       G♭7
Jeg vil kalle deg til glede,
    C♭      A♭m
jeg vil kalle deg til savn.
   D♭m       G♭7
Du må legge verden bak deg,
      C♭          E♭sus4 E♭7
men du skal styrkes i mitt navn.
     A♭m          E♭
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
     D♭m  E♭      A♭m
Fall til ro, ja sett deg bare ned
     A♭m        D♭m
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud.
    A♭m/E♭ E♭7   A♭m
Jeg vil gi deg av min fred.