Velt alle dine veie

   A  F♯m B G♯
Velt alle dine veie
  C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
og all din hjer - te - sorg
  A    F♯m  B  G♯
på ham som har i ei - e
  C♯m G♯sus4 G♯7 C♯m
den hele him - lens borg.
  G♯m   F♯m   A/F♭ F♭
Han som kan stormen bin - de
  A   F♯m  G♯
og bryte bølgen blå,
C♯m B    F♭  F♯ B
han skal og veien finne,
C♯m F♯m      G♯
hvorpå din fot kan gå.
  A   F♯m  B  G♯
På Herren du deg støtte
  C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
om det deg vel  skal gå,
   A    F♯m  B G♯
hans gjerning må du nytte
  C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
om din skal kun - ne stå.
  G♯m   F♯m   A/F♭ F♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  A   F♯m  G♯
det kommer intet ut,
C♯m B   F♭   F♯  B
for intet kan du ta - ge,
C♯m F♯m     G♯
alt kan du få av Gud.
  A   F♯m  B  G♯
Din trofasthet og nå - de,
 C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
o Fader, vet  og ser
  A   F♯m    B  G♯
hvordan du best skal rå - de
  C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
med oss i alt  som skjer.
  G♯m  F♯m   A/F♭ F♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  A    F♯m   G♯
det står som fjell så fast,
C♯m B    F♭  F♯  B
ditt råd skal du utfø - re
C♯m F♯m      G♯
om jord og himmel brast.
  A   F♯m   B  G♯
Han dryger vel til ti - der
  C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
og venter med  sin trøst,
  A     F♯m   B  G♯
er skjult for den som li - der,
  C♯m G♯sus4 G♯7 C♯m
og tier med  sin røst,
  G♯m  F♯m  A/F♭  F♭
som om han i sitt hjer - te
  A    F♯m  G♯
var vendt en annen vei,
C♯m B    F♭ F♯ B
og ikke så din smerte
C♯m F♯m    G♯
og ikke enset deg.
   A   F♯m B  G♯
Skal tårer da utøs - es,
  C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
vær tro om alt  er stengt!
  A     F♯m   B  G♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
når du det minst har tenkt.
  G♯m   F♯m  A/F♭ F♭
Da grønnes hjertebla - det,
  A    F♯m  G♯
den sne som tiner bort,
C♯m B   F♭   F♯ B
har ei den minste skade
C♯m F♯m      G♯
Guds fagre blomster gjort.
  A    F♯m   B G♯
Det gir deg kraft og glede
  C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
på all din pil - grimsgang,
  A   F♯m   B  G♯
og troens strid herne - de
   C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  G♯m   F♯m  A/F♭ F♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  A    F♯m G♯
og seirens søte frukt.
C♯m B   F♭  F♯ B
Du synger takkesalmen,
C♯m F♯m      G♯
og all din sorg er slukt!
   A   F♯m  B  G♯
Gjør en lykksalig en - de
  C♯m   G♯sus4 G♯7 C♯m
på all vår strid og nød!
  A   F♯m B G♯
Ja, Herre, ta i hende
  C♯m  G♯sus4 G♯7 C♯m
vår sak inntil  vår død!
  G♯m  F♯m  A/F♭ F♭
La troen vinne sei - er,
  A    F♯m    G♯
og led oss trinn for trinn,
C♯m B   F♭  F♯ B
så samles våre veier
C♯m F♯m      G♯
til sist i himlen inn.