Velt alle dine veie

   G  F♭m A G♭
Velt alle dine veie
  C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
og all din hjer - te - sorg
  G    F♭m  A  G♭
på ham som har i ei - e
  C♭m G♭sus4 G♭7 C♭m
den hele him - lens borg.
  G♭m   F♭m   G/D  D
Han som kan stormen bin - de
  G   F♭m  G♭
og bryte bølgen blå,
C♭m A    D   F♭ A
han skal og veien finne,
C♭m F♭m      G♭
hvorpå din fot kan gå.
  G   F♭m  A  G♭
På Herren du deg støtte
  C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
om det deg vel  skal gå,
   G    F♭m  A G♭
hans gjerning må du nytte
  C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
om din skal kun - ne stå.
  G♭m   F♭m   G/D  D
Av sorg og selvgjort pla - ge
  G   F♭m  G♭
det kommer intet ut,
C♭m A   D   F♭  A
for intet kan du ta - ge,
C♭m F♭m     G♭
alt kan du få av Gud.
  G   F♭m  A  G♭
Din trofasthet og nå - de,
 C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
o Fader, vet  og ser
  G   F♭m    A  G♭
hvordan du best skal rå - de
  C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
med oss i alt  som skjer.
  G♭m  F♭m   G/D  D
Hva du har valgt å gjø - re,
  G    F♭m   G♭
det står som fjell så fast,
C♭m A    D  F♭  A
ditt råd skal du utfø - re
C♭m F♭m      G♭
om jord og himmel brast.
  G   F♭m   A  G♭
Han dryger vel til ti - der
  C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
og venter med  sin trøst,
  G     F♭m   A  G♭
er skjult for den som li - der,
  C♭m G♭sus4 G♭7 C♭m
og tier med  sin røst,
  G♭m  F♭m  G/D  D
som om han i sitt hjer - te
  G    F♭m  G♭
var vendt en annen vei,
C♭m A    D  F♭ A
og ikke så din smerte
C♭m F♭m    G♭
og ikke enset deg.
   G   F♭m A  G♭
Skal tårer da utøs - es,
  C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
vær tro om alt  er stengt!
  G     F♭m   A  G♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
når du det minst har tenkt.
  G♭m   F♭m  G/D  D
Da grønnes hjertebla - det,
  G    F♭m  G♭
den sne som tiner bort,
C♭m A   D   F♭ A
har ei den minste skade
C♭m F♭m      G♭
Guds fagre blomster gjort.
  G    F♭m   A G♭
Det gir deg kraft og glede
  C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
på all din pil - grimsgang,
  G   F♭m   A  G♭
og troens strid herne - de
   C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  G♭m   F♭m  G/D  D
Gud selv vil gi deg pal - men
  G    F♭m G♭
og seirens søte frukt.
C♭m A   D  F♭ A
Du synger takkesalmen,
C♭m F♭m      G♭
og all din sorg er slukt!
   G   F♭m  A  G♭
Gjør en lykksalig en - de
  C♭m   G♭sus4 G♭7 C♭m
på all vår strid og nød!
  G   F♭m A G♭
Ja, Herre, ta i hende
  C♭m  G♭sus4 G♭7 C♭m
vår sak inntil  vår død!
  G♭m  F♭m  G/D  D
La troen vinne sei - er,
  G    F♭m    G♭
og led oss trinn for trinn,
C♭m A   D  F♭ A
så samles våre veier
C♭m F♭m      G♭
til sist i himlen inn.