Velt alle dine veie

   A♭  Fm  B♭ G
Velt alle dine veie
  Cm   Gsus4 G7  Cm
og all din hjer - te - sorg
  A♭   Fm  B♭  G
på ham som har i ei - e
  Cm  Gsus4 G7  Cm
den hele him - lens borg.
  Gm   Fm   A♭/E♭ E♭
Han som kan stormen bin - de
  A♭  Fm   G
og bryte bølgen blå,
Cm B♭   E♭  F B♭
han skal og veien finne,
Cm Fm       G
hvorpå din fot kan gå.
  A♭   Fm   B♭ G
På Herren du deg støtte
  Cm   Gsus4 G7  Cm
om det deg vel  skal gå,
   A♭    Fm  B♭ G
hans gjerning må du nytte
  Cm    Gsus4 G7 Cm
om din skal kun - ne stå.
  Gm    Fm    A♭/E♭ E♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  A♭   Fm  G
det kommer intet ut,
Cm B♭  E♭   F  B♭
for intet kan du ta - ge,
Cm Fm      G
alt kan du få av Gud.
  A♭   Fm   B♭  G
Din trofasthet og nå - de,
 Cm   Gsus4 G7 Cm
o Fader, vet  og ser
  A♭   Fm    B♭  G
hvordan du best skal rå - de
  Cm  Gsus4 G7 Cm
med oss i alt  som skjer.
  Gm   Fm   A♭/E♭ E♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  A♭    Fm    G
det står som fjell så fast,
Cm  B♭    E♭  F  B♭
ditt råd skal du utfø - re
Cm Fm       G
om jord og himmel brast.
  A♭   Fm   B♭  G
Han dryger vel til ti - der
  Cm   Gsus4 G7 Cm
og venter med  sin trøst,
  A♭     Fm   B♭  G
er skjult for den som li - der,
  Cm  Gsus4 G7  Cm
og tier med  sin røst,
  Gm   Fm   A♭/E♭  E♭
som om han i sitt hjer - te
  A♭    Fm  G
var vendt en annen vei,
Cm B♭   E♭ F  B♭
og ikke så din smerte
Cm Fm     G
og ikke enset deg.
   A♭  Fm  B♭  G
Skal tårer da utøs - es,
  Cm   Gsus4 G7 Cm
vær tro om alt  er stengt!
  A♭     Fm    B♭  G
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Cm   Gsus4 G7 Cm
når du det minst har tenkt.
  Gm   Fm  A♭/E♭ E♭
Da grønnes hjertebla - det,
  A♭   Fm  G
den sne som tiner bort,
Cm B♭   E♭   F B♭
har ei den minste skade
Cm  Fm       G
Guds fagre blomster gjort.
  A♭   Fm    B♭ G
Det gir deg kraft og glede
  Cm   Gsus4 G7  Cm
på all din pil - grimsgang,
  A♭   Fm    B♭  G
og troens strid herne - de
   Cm   Gsus4 G7  Cm
blir fylt av trøs - te - sang.
  Gm    Fm   A♭/E♭ E♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  A♭   Fm  G
og seirens søte frukt.
Cm B♭   E♭  F B♭
Du synger takkesalmen,
Cm Fm       G
og all din sorg er slukt!
   A♭   Fm  B♭  G
Gjør en lykksalig en - de
  Cm   Gsus4 G7 Cm
på all vår strid og nød!
  A♭   Fm  B♭ G
Ja, Herre, ta i hende
  Cm   Gsus4 G7 Cm
vår sak inntil  vår død!
  Gm  Fm  A♭/E♭ E♭
La troen vinne sei - er,
  A♭   Fm    G
og led oss trinn for trinn,
Cm B♭   E♭  F B♭
så samles våre veier
Cm Fm      G
til sist i himlen inn.