Velt alle dine veie

   G  Em  A F♯
Velt alle dine veie
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
og all din hjer - te - sorg
  G    Em  A  F♯
på ham som har i ei - e
  Bm  F♯sus4 F♯7 Bm
den hele him - lens borg.
  F♯m   Em   G/D  D
Han som kan stormen bin - de
  G   Em   F♯
og bryte bølgen blå,
Bm A    D   E A
han skal og veien finne,
Bm Em       F♯
hvorpå din fot kan gå.
  G   Em   A  F♯
På Herren du deg støtte
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
om det deg vel  skal gå,
   G    Em  A F♯
hans gjerning må du nytte
  Bm    F♯sus4 F♯7 Bm
om din skal kun - ne stå.
  F♯m   Em    G/D  D
Av sorg og selvgjort pla - ge
  G   Em  F♯
det kommer intet ut,
Bm A   D   E  A
for intet kan du ta - ge,
Bm Em      F♯
alt kan du få av Gud.
  G   Em   A  F♯
Din trofasthet og nå - de,
 Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
o Fader, vet  og ser
  G   Em    A  F♯
hvordan du best skal rå - de
  Bm  F♯sus4 F♯7 Bm
med oss i alt  som skjer.
  F♯m  Em   G/D  D
Hva du har valgt å gjø - re,
  G    Em    F♯
det står som fjell så fast,
Bm  A    D  E  A
ditt råd skal du utfø - re
Bm Em       F♯
om jord og himmel brast.
  G   Em   A  F♯
Han dryger vel til ti - der
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
og venter med  sin trøst,
  G     Em   A  F♯
er skjult for den som li - der,
  Bm  F♯sus4 F♯7 Bm
og tier med  sin røst,
  F♯m  Em   G/D  D
som om han i sitt hjer - te
  G    Em  F♯
var vendt en annen vei,
Bm A    D  E  A
og ikke så din smerte
Bm Em     F♯
og ikke enset deg.
   G   Em  A  F♯
Skal tårer da utøs - es,
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
vær tro om alt  er stengt!
  G     Em    A  F♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
når du det minst har tenkt.
  F♯m   Em  G/D  D
Da grønnes hjertebla - det,
  G    Em  F♯
den sne som tiner bort,
Bm A   D   E A
har ei den minste skade
Bm  Em       F♯
Guds fagre blomster gjort.
  G    Em    A F♯
Det gir deg kraft og glede
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
på all din pil - grimsgang,
  G   Em    A  F♯
og troens strid herne - de
   Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
blir fylt av trøs - te - sang.
  F♯m   Em   G/D  D
Gud selv vil gi deg pal - men
  G    Em  F♯
og seirens søte frukt.
Bm A   D  E A
Du synger takkesalmen,
Bm Em       F♯
og all din sorg er slukt!
   G   Em  A  F♯
Gjør en lykksalig en - de
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
på all vår strid og nød!
  G   Em  A F♯
Ja, Herre, ta i hende
  Bm   F♯sus4 F♯7 Bm
vår sak inntil  vår død!
  F♯m  Em  G/D  D
La troen vinne sei - er,
  G    Em    F♯
og led oss trinn for trinn,
Bm A   D  E A
så samles våre veier
Bm Em      F♯
til sist i himlen inn.