Velt alle dine veie

   G♭  E♭m A♭ F
Velt alle dine veie
  B♭m   Fsus4 F7  B♭m
og all din hjer - te - sorg
  G♭   E♭m  A♭  F
på ham som har i ei - e
  B♭m Fsus4 F7  B♭m
den hele him - lens borg.
  Fm   E♭m   G♭/D♭ D♭
Han som kan stormen bin - de
  G♭  E♭m  F
og bryte bølgen blå,
B♭m A♭   D♭  E♭ A♭
han skal og veien finne,
B♭m E♭m      F
hvorpå din fot kan gå.
  G♭   E♭m  A♭ F
På Herren du deg støtte
  B♭m   Fsus4 F7  B♭m
om det deg vel  skal gå,
   G♭    E♭m  A♭ F
hans gjerning må du nytte
  B♭m   Fsus4 F7 B♭m
om din skal kun - ne stå.
  Fm    E♭m   G♭/D♭ D♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  G♭   E♭m  F
det kommer intet ut,
B♭m A♭  D♭   E♭  A♭
for intet kan du ta - ge,
B♭m E♭m     F
alt kan du få av Gud.
  G♭   E♭m  A♭  F
Din trofasthet og nå - de,
 B♭m  Fsus4 F7 B♭m
o Fader, vet  og ser
  G♭   E♭m    A♭  F
hvordan du best skal rå - de
  B♭m  Fsus4 F7 B♭m
med oss i alt  som skjer.
  Fm   E♭m   G♭/D♭ D♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  G♭    E♭m   F
det står som fjell så fast,
B♭m A♭    D♭  E♭  A♭
ditt råd skal du utfø - re
B♭m E♭m      F
om jord og himmel brast.
  G♭   E♭m   A♭  F
Han dryger vel til ti - der
  B♭m  Fsus4 F7 B♭m
og venter med  sin trøst,
  G♭     E♭m   A♭  F
er skjult for den som li - der,
  B♭m Fsus4 F7  B♭m
og tier med  sin røst,
  Fm   E♭m  G♭/D♭  D♭
som om han i sitt hjer - te
  G♭    E♭m  F
var vendt en annen vei,
B♭m A♭   D♭ E♭ A♭
og ikke så din smerte
B♭m E♭m    F
og ikke enset deg.
   G♭  E♭m A♭  F
Skal tårer da utøs - es,
  B♭m  Fsus4 F7 B♭m
vær tro om alt  er stengt!
  G♭     E♭m   A♭  F
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  B♭m  Fsus4 F7 B♭m
når du det minst har tenkt.
  Fm   E♭m  G♭/D♭ D♭
Da grønnes hjertebla - det,
  G♭   E♭m  F
den sne som tiner bort,
B♭m A♭   D♭   E♭ A♭
har ei den minste skade
B♭m E♭m      F
Guds fagre blomster gjort.
  G♭   E♭m   A♭ F
Det gir deg kraft og glede
  B♭m   Fsus4 F7  B♭m
på all din pil - grimsgang,
  G♭   E♭m   A♭  F
og troens strid herne - de
   B♭m   Fsus4 F7  B♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  Fm    E♭m  G♭/D♭ D♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  G♭   E♭m F
og seirens søte frukt.
B♭m A♭   D♭  E♭ A♭
Du synger takkesalmen,
B♭m E♭m      F
og all din sorg er slukt!
   G♭   E♭m  A♭  F
Gjør en lykksalig en - de
  B♭m   Fsus4 F7 B♭m
på all vår strid og nød!
  G♭   E♭m A♭ F
Ja, Herre, ta i hende
  B♭m  Fsus4 F7 B♭m
vår sak inntil  vår død!
  Fm  E♭m  G♭/D♭ D♭
La troen vinne sei - er,
  G♭   E♭m    F
og led oss trinn for trinn,
B♭m A♭   D♭  E♭ A♭
så samles våre veier
B♭m E♭m      F
til sist i himlen inn.