Velt alle dine veie

   G♭  D♯m G♯ E♯
Velt alle dine veie
  A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
og all din hjer - te - sorg
  G♭   D♯m  G♯  E♯
på ham som har i ei - e
  A♯m E♯sus4 E♯7 A♯m
den hele him - lens borg.
  E♯m   D♯m   G♭/D♭ D♭
Han som kan stormen bin - de
  G♭  D♯m  E♯
og bryte bølgen blå,
A♯m G♯   D♭  D♯ G♯
han skal og veien finne,
A♯m D♯m      E♯
hvorpå din fot kan gå.
  G♭   D♯m  G♯ E♯
På Herren du deg støtte
  A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
om det deg vel  skal gå,
   G♭    D♯m  G♯ E♯
hans gjerning må du nytte
  A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
om din skal kun - ne stå.
  E♯m   D♯m   G♭/D♭ D♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  G♭   D♯m  E♯
det kommer intet ut,
A♯m G♯  D♭   D♯  G♯
for intet kan du ta - ge,
A♯m D♯m     E♯
alt kan du få av Gud.
  G♭   D♯m  G♯  E♯
Din trofasthet og nå - de,
 A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
o Fader, vet  og ser
  G♭   D♯m    G♯  E♯
hvordan du best skal rå - de
  A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
med oss i alt  som skjer.
  E♯m  D♯m   G♭/D♭ D♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  G♭    D♯m   E♯
det står som fjell så fast,
A♯m G♯    D♭  D♯  G♯
ditt råd skal du utfø - re
A♯m D♯m      E♯
om jord og himmel brast.
  G♭   D♯m   G♯  E♯
Han dryger vel til ti - der
  A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
og venter med  sin trøst,
  G♭     D♯m   G♯  E♯
er skjult for den som li - der,
  A♯m E♯sus4 E♯7 A♯m
og tier med  sin røst,
  E♯m  D♯m  G♭/D♭  D♭
som om han i sitt hjer - te
  G♭    D♯m  E♯
var vendt en annen vei,
A♯m G♯   D♭ D♯ G♯
og ikke så din smerte
A♯m D♯m    E♯
og ikke enset deg.
   G♭  D♯m G♯  E♯
Skal tårer da utøs - es,
  A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
vær tro om alt  er stengt!
  G♭     D♯m   G♯  E♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
når du det minst har tenkt.
  E♯m   D♯m  G♭/D♭ D♭
Da grønnes hjertebla - det,
  G♭   D♯m  E♯
den sne som tiner bort,
A♯m G♯   D♭   D♯ G♯
har ei den minste skade
A♯m D♯m      E♯
Guds fagre blomster gjort.
  G♭   D♯m   G♯ E♯
Det gir deg kraft og glede
  A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
på all din pil - grimsgang,
  G♭   D♯m   G♯  E♯
og troens strid herne - de
   A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  E♯m   D♯m  G♭/D♭ D♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  G♭   D♯m E♯
og seirens søte frukt.
A♯m G♯   D♭  D♯ G♯
Du synger takkesalmen,
A♯m D♯m      E♯
og all din sorg er slukt!
   G♭   D♯m  G♯  E♯
Gjør en lykksalig en - de
  A♯m   E♯sus4 E♯7 A♯m
på all vår strid og nød!
  G♭   D♯m G♯ E♯
Ja, Herre, ta i hende
  A♯m  E♯sus4 E♯7 A♯m
vår sak inntil  vår død!
  E♯m  D♯m  G♭/D♭ D♭
La troen vinne sei - er,
  G♭   D♯m    E♯
og led oss trinn for trinn,
A♯m G♯   D♭  D♯ G♯
så samles våre veier
A♯m D♯m      E♯
til sist i himlen inn.