Velt alle dine veie

   F♭  D♭m G♭ E♭
Velt alle dine veie
  A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
og all din hjer - te - sorg
  F♭   D♭m  G♭  E♭
på ham som har i ei - e
  A♭m E♭sus4 E♭7 A♭m
den hele him - lens borg.
  E♭m   D♭m   F♭/C♭ C♭
Han som kan stormen bin - de
  F♭  D♭m  E♭
og bryte bølgen blå,
A♭m G♭   C♭  D♭ G♭
han skal og veien finne,
A♭m D♭m      E♭
hvorpå din fot kan gå.
  F♭   D♭m  G♭ E♭
På Herren du deg støtte
  A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
om det deg vel  skal gå,
   F♭    D♭m  G♭ E♭
hans gjerning må du nytte
  A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
om din skal kun - ne stå.
  E♭m   D♭m   F♭/C♭ C♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  F♭   D♭m  E♭
det kommer intet ut,
A♭m G♭  C♭   D♭  G♭
for intet kan du ta - ge,
A♭m D♭m     E♭
alt kan du få av Gud.
  F♭   D♭m  G♭  E♭
Din trofasthet og nå - de,
 A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
o Fader, vet  og ser
  F♭   D♭m    G♭  E♭
hvordan du best skal rå - de
  A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
med oss i alt  som skjer.
  E♭m  D♭m   F♭/C♭ C♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  F♭    D♭m   E♭
det står som fjell så fast,
A♭m G♭    C♭  D♭  G♭
ditt råd skal du utfø - re
A♭m D♭m      E♭
om jord og himmel brast.
  F♭   D♭m   G♭  E♭
Han dryger vel til ti - der
  A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
og venter med  sin trøst,
  F♭     D♭m   G♭  E♭
er skjult for den som li - der,
  A♭m E♭sus4 E♭7 A♭m
og tier med  sin røst,
  E♭m  D♭m  F♭/C♭  C♭
som om han i sitt hjer - te
  F♭    D♭m  E♭
var vendt en annen vei,
A♭m G♭   C♭ D♭ G♭
og ikke så din smerte
A♭m D♭m    E♭
og ikke enset deg.
   F♭  D♭m G♭  E♭
Skal tårer da utøs - es,
  A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
vær tro om alt  er stengt!
  F♭     D♭m   G♭  E♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
når du det minst har tenkt.
  E♭m   D♭m  F♭/C♭ C♭
Da grønnes hjertebla - det,
  F♭   D♭m  E♭
den sne som tiner bort,
A♭m G♭   C♭   D♭ G♭
har ei den minste skade
A♭m D♭m      E♭
Guds fagre blomster gjort.
  F♭   D♭m   G♭ E♭
Det gir deg kraft og glede
  A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
på all din pil - grimsgang,
  F♭   D♭m   G♭  E♭
og troens strid herne - de
   A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  E♭m   D♭m  F♭/C♭ C♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  F♭   D♭m E♭
og seirens søte frukt.
A♭m G♭   C♭  D♭ G♭
Du synger takkesalmen,
A♭m D♭m      E♭
og all din sorg er slukt!
   F♭   D♭m  G♭  E♭
Gjør en lykksalig en - de
  A♭m   E♭sus4 E♭7 A♭m
på all vår strid og nød!
  F♭   D♭m G♭ E♭
Ja, Herre, ta i hende
  A♭m  E♭sus4 E♭7 A♭m
vår sak inntil  vår død!
  E♭m  D♭m  F♭/C♭ C♭
La troen vinne sei - er,
  F♭   D♭m    E♭
og led oss trinn for trinn,
A♭m G♭   C♭  D♭ G♭
så samles våre veier
A♭m D♭m      E♭
til sist i himlen inn.