Velt alle dine veie

   F♭  C♯m F♯ D♯
Velt alle dine veie
  G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
og all din hjer - te - sorg
  F♭   C♯m  F♯  D♯
på ham som har i ei - e
  G♯m D♯sus4 D♯7 G♯m
den hele him - lens borg.
  D♯m   C♯m   F♭/C♭ C♭
Han som kan stormen bin - de
  F♭  C♯m  D♯
og bryte bølgen blå,
G♯m F♯   C♭  C♯ F♯
han skal og veien finne,
G♯m C♯m      D♯
hvorpå din fot kan gå.
  F♭   C♯m  F♯ D♯
På Herren du deg støtte
  G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
om det deg vel  skal gå,
   F♭    C♯m  F♯ D♯
hans gjerning må du nytte
  G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
om din skal kun - ne stå.
  D♯m   C♯m   F♭/C♭ C♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  F♭   C♯m  D♯
det kommer intet ut,
G♯m F♯  C♭   C♯  F♯
for intet kan du ta - ge,
G♯m C♯m     D♯
alt kan du få av Gud.
  F♭   C♯m  F♯  D♯
Din trofasthet og nå - de,
 G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
o Fader, vet  og ser
  F♭   C♯m    F♯  D♯
hvordan du best skal rå - de
  G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
med oss i alt  som skjer.
  D♯m  C♯m   F♭/C♭ C♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  F♭    C♯m   D♯
det står som fjell så fast,
G♯m F♯    C♭  C♯  F♯
ditt råd skal du utfø - re
G♯m C♯m      D♯
om jord og himmel brast.
  F♭   C♯m   F♯  D♯
Han dryger vel til ti - der
  G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
og venter med  sin trøst,
  F♭     C♯m   F♯  D♯
er skjult for den som li - der,
  G♯m D♯sus4 D♯7 G♯m
og tier med  sin røst,
  D♯m  C♯m  F♭/C♭  C♭
som om han i sitt hjer - te
  F♭    C♯m  D♯
var vendt en annen vei,
G♯m F♯   C♭ C♯ F♯
og ikke så din smerte
G♯m C♯m    D♯
og ikke enset deg.
   F♭  C♯m F♯  D♯
Skal tårer da utøs - es,
  G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
vær tro om alt  er stengt!
  F♭     C♯m   F♯  D♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
når du det minst har tenkt.
  D♯m   C♯m  F♭/C♭ C♭
Da grønnes hjertebla - det,
  F♭   C♯m  D♯
den sne som tiner bort,
G♯m F♯   C♭   C♯ F♯
har ei den minste skade
G♯m C♯m      D♯
Guds fagre blomster gjort.
  F♭   C♯m   F♯ D♯
Det gir deg kraft og glede
  G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
på all din pil - grimsgang,
  F♭   C♯m   F♯  D♯
og troens strid herne - de
   G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  D♯m   C♯m  F♭/C♭ C♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  F♭   C♯m D♯
og seirens søte frukt.
G♯m F♯   C♭  C♯ F♯
Du synger takkesalmen,
G♯m C♯m      D♯
og all din sorg er slukt!
   F♭   C♯m  F♯  D♯
Gjør en lykksalig en - de
  G♯m   D♯sus4 D♯7 G♯m
på all vår strid og nød!
  F♭   C♯m F♯ D♯
Ja, Herre, ta i hende
  G♯m  D♯sus4 D♯7 G♯m
vår sak inntil  vår død!
  D♯m  C♯m  F♭/C♭ C♭
La troen vinne sei - er,
  F♭   C♯m    D♯
og led oss trinn for trinn,
G♯m F♯   C♭  C♯ F♯
så samles våre veier
G♯m C♯m      D♯
til sist i himlen inn.