Velt alle dine veie

   D  C♭m F♭ D♭
Velt alle dine veie
  G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
og all din hjer - te - sorg
  D    C♭m  F♭  D♭
på ham som har i ei - e
  G♭m D♭sus4 D♭7 G♭m
den hele him - lens borg.
  D♭m   C♭m   D/A  A
Han som kan stormen bin - de
  D   C♭m  D♭
og bryte bølgen blå,
G♭m F♭   A   C♭ F♭
han skal og veien finne,
G♭m C♭m      D♭
hvorpå din fot kan gå.
  D   C♭m  F♭ D♭
På Herren du deg støtte
  G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
om det deg vel  skal gå,
   D    C♭m  F♭ D♭
hans gjerning må du nytte
  G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
om din skal kun - ne stå.
  D♭m   C♭m   D/A  A
Av sorg og selvgjort pla - ge
  D   C♭m  D♭
det kommer intet ut,
G♭m F♭  A   C♭  F♭
for intet kan du ta - ge,
G♭m C♭m     D♭
alt kan du få av Gud.
  D   C♭m  F♭  D♭
Din trofasthet og nå - de,
 G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
o Fader, vet  og ser
  D   C♭m    F♭  D♭
hvordan du best skal rå - de
  G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
med oss i alt  som skjer.
  D♭m  C♭m   D/A  A
Hva du har valgt å gjø - re,
  D    C♭m   D♭
det står som fjell så fast,
G♭m F♭    A  C♭  F♭
ditt råd skal du utfø - re
G♭m C♭m      D♭
om jord og himmel brast.
  D   C♭m   F♭  D♭
Han dryger vel til ti - der
  G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
og venter med  sin trøst,
  D     C♭m   F♭  D♭
er skjult for den som li - der,
  G♭m D♭sus4 D♭7 G♭m
og tier med  sin røst,
  D♭m  C♭m  D/A  A
som om han i sitt hjer - te
  D    C♭m  D♭
var vendt en annen vei,
G♭m F♭   A  C♭ F♭
og ikke så din smerte
G♭m C♭m    D♭
og ikke enset deg.
   D   C♭m F♭  D♭
Skal tårer da utøs - es,
  G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
vær tro om alt  er stengt!
  D     C♭m   F♭  D♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
når du det minst har tenkt.
  D♭m   C♭m  D/A  A
Da grønnes hjertebla - det,
  D    C♭m  D♭
den sne som tiner bort,
G♭m F♭   A   C♭ F♭
har ei den minste skade
G♭m C♭m      D♭
Guds fagre blomster gjort.
  D    C♭m   F♭ D♭
Det gir deg kraft og glede
  G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
på all din pil - grimsgang,
  D   C♭m   F♭  D♭
og troens strid herne - de
   G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  D♭m   C♭m  D/A  A
Gud selv vil gi deg pal - men
  D    C♭m D♭
og seirens søte frukt.
G♭m F♭   A  C♭ F♭
Du synger takkesalmen,
G♭m C♭m      D♭
og all din sorg er slukt!
   D   C♭m  F♭  D♭
Gjør en lykksalig en - de
  G♭m   D♭sus4 D♭7 G♭m
på all vår strid og nød!
  D   C♭m F♭ D♭
Ja, Herre, ta i hende
  G♭m  D♭sus4 D♭7 G♭m
vår sak inntil  vår død!
  D♭m  C♭m  D/A  A
La troen vinne sei - er,
  D    C♭m    D♭
og led oss trinn for trinn,
G♭m F♭   A  C♭ F♭
så samles våre veier
G♭m C♭m      D♭
til sist i himlen inn.