Velt alle dine veie

   E♭  Cm  F D
Velt alle dine veie
  Gm   Dsus4 D7  Gm
og all din hjer - te - sorg
  E♭   Cm  F  D
på ham som har i ei - e
  Gm  Dsus4 D7  Gm
den hele him - lens borg.
  Dm   Cm   E♭/B♭ B♭
Han som kan stormen bin - de
  E♭  Cm   D
og bryte bølgen blå,
Gm F    B♭  C F
han skal og veien finne,
Gm Cm       D
hvorpå din fot kan gå.
  E♭   Cm   F  D
På Herren du deg støtte
  Gm   Dsus4 D7  Gm
om det deg vel  skal gå,
   E♭    Cm  F D
hans gjerning må du nytte
  Gm    Dsus4 D7 Gm
om din skal kun - ne stå.
  Dm    Cm    E♭/B♭ B♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  E♭   Cm  D
det kommer intet ut,
Gm F   B♭   C  F
for intet kan du ta - ge,
Gm Cm      D
alt kan du få av Gud.
  E♭   Cm   F  D
Din trofasthet og nå - de,
 Gm   Dsus4 D7 Gm
o Fader, vet  og ser
  E♭   Cm    F  D
hvordan du best skal rå - de
  Gm  Dsus4 D7 Gm
med oss i alt  som skjer.
  Dm   Cm   E♭/B♭ B♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  E♭    Cm    D
det står som fjell så fast,
Gm  F    B♭  C  F
ditt råd skal du utfø - re
Gm Cm       D
om jord og himmel brast.
  E♭   Cm   F  D
Han dryger vel til ti - der
  Gm   Dsus4 D7 Gm
og venter med  sin trøst,
  E♭     Cm   F  D
er skjult for den som li - der,
  Gm  Dsus4 D7  Gm
og tier med  sin røst,
  Dm   Cm   E♭/B♭  B♭
som om han i sitt hjer - te
  E♭    Cm  D
var vendt en annen vei,
Gm F    B♭ C  F
og ikke så din smerte
Gm Cm     D
og ikke enset deg.
   E♭  Cm  F  D
Skal tårer da utøs - es,
  Gm   Dsus4 D7 Gm
vær tro om alt  er stengt!
  E♭     Cm    F  D
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Gm   Dsus4 D7 Gm
når du det minst har tenkt.
  Dm   Cm  E♭/B♭ B♭
Da grønnes hjertebla - det,
  E♭   Cm  D
den sne som tiner bort,
Gm F   B♭   C F
har ei den minste skade
Gm  Cm       D
Guds fagre blomster gjort.
  E♭   Cm    F D
Det gir deg kraft og glede
  Gm   Dsus4 D7  Gm
på all din pil - grimsgang,
  E♭   Cm    F  D
og troens strid herne - de
   Gm   Dsus4 D7  Gm
blir fylt av trøs - te - sang.
  Dm    Cm   E♭/B♭ B♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  E♭   Cm  D
og seirens søte frukt.
Gm F   B♭  C F
Du synger takkesalmen,
Gm Cm       D
og all din sorg er slukt!
   E♭   Cm  F  D
Gjør en lykksalig en - de
  Gm   Dsus4 D7 Gm
på all vår strid og nød!
  E♭   Cm  F D
Ja, Herre, ta i hende
  Gm   Dsus4 D7 Gm
vår sak inntil  vår død!
  Dm  Cm  E♭/B♭ B♭
La troen vinne sei - er,
  E♭   Cm    D
og led oss trinn for trinn,
Gm F   B♭  C F
så samles våre veier
Gm Cm      D
til sist i himlen inn.