Velt alle dine veie

   D  Bm  E C♯
Velt alle dine veie
  F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
og all din hjer - te - sorg
  D    Bm  E  C♯
på ham som har i ei - e
  F♯m C♯sus4 C♯7 F♯m
den hele him - lens borg.
  C♯m   Bm   D/A  A
Han som kan stormen bin - de
  D   Bm   C♯
og bryte bølgen blå,
F♯m E    A   B E
han skal og veien finne,
F♯m Bm       C♯
hvorpå din fot kan gå.
  D   Bm   E  C♯
På Herren du deg støtte
  F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
om det deg vel  skal gå,
   D    Bm  E C♯
hans gjerning må du nytte
  F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
om din skal kun - ne stå.
  C♯m   Bm    D/A  A
Av sorg og selvgjort pla - ge
  D   Bm  C♯
det kommer intet ut,
F♯m E   A   B  E
for intet kan du ta - ge,
F♯m Bm      C♯
alt kan du få av Gud.
  D   Bm   E  C♯
Din trofasthet og nå - de,
 F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
o Fader, vet  og ser
  D   Bm    E  C♯
hvordan du best skal rå - de
  F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
med oss i alt  som skjer.
  C♯m  Bm   D/A  A
Hva du har valgt å gjø - re,
  D    Bm    C♯
det står som fjell så fast,
F♯m E    A  B  E
ditt råd skal du utfø - re
F♯m Bm       C♯
om jord og himmel brast.
  D   Bm   E  C♯
Han dryger vel til ti - der
  F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
og venter med  sin trøst,
  D     Bm   E  C♯
er skjult for den som li - der,
  F♯m C♯sus4 C♯7 F♯m
og tier med  sin røst,
  C♯m  Bm   D/A  A
som om han i sitt hjer - te
  D    Bm  C♯
var vendt en annen vei,
F♯m E    A  B  E
og ikke så din smerte
F♯m Bm     C♯
og ikke enset deg.
   D   Bm  E  C♯
Skal tårer da utøs - es,
  F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
vær tro om alt  er stengt!
  D     Bm    E  C♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
når du det minst har tenkt.
  C♯m   Bm  D/A  A
Da grønnes hjertebla - det,
  D    Bm  C♯
den sne som tiner bort,
F♯m E   A   B E
har ei den minste skade
F♯m Bm       C♯
Guds fagre blomster gjort.
  D    Bm    E C♯
Det gir deg kraft og glede
  F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
på all din pil - grimsgang,
  D   Bm    E  C♯
og troens strid herne - de
   F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  C♯m   Bm   D/A  A
Gud selv vil gi deg pal - men
  D    Bm  C♯
og seirens søte frukt.
F♯m E   A  B E
Du synger takkesalmen,
F♯m Bm       C♯
og all din sorg er slukt!
   D   Bm  E  C♯
Gjør en lykksalig en - de
  F♯m   C♯sus4 C♯7 F♯m
på all vår strid og nød!
  D   Bm  E C♯
Ja, Herre, ta i hende
  F♯m  C♯sus4 C♯7 F♯m
vår sak inntil  vår død!
  C♯m  Bm  D/A  A
La troen vinne sei - er,
  D    Bm    C♯
og led oss trinn for trinn,
F♯m E   A  B E
så samles våre veier
F♯m Bm      C♯
til sist i himlen inn.